Vibrance Duo - Betningsmedel | Syngenta

You are here

Vibrance Duo logobanner

Vibrance Duo

Senast uppdaterad:
07.03.2022

Betningsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5342
Förpackningsstorlek: 
1000 L
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Phenylpyrrole
SDHI
Formulering: 
Flytande koncentrat för betning av utsäde (FS)
Verkningssätt: 
Systemisk
Kontaktverkande

Vibrance® Duo innehåller de två aktiva substanserna sedaxan och fludioxonil. Sedaxan tillhör gruppen av SDHI fungicider och virka systemisk och transporteras i xylem. Sedaxan verkar för att inhiberar succinate dehydrogenasen i svamp pathogenerne. Succinate dehydrogenase aktivitet är viktigt för energiproduktionen i cellerna. Fludioxonil är en kontaktverkande fungicid som tillhör gruppen fenylpyrroller. Effekten av fludioxonil på svamparna åstadkommes genom påverkan av proteinkinassyntesen.

Vibrance® Duo verkar effektivt mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomar i stråsäd. Fludioxonil tränger in koleoptilen och i kärnans yttersta cellskikt och skyddar därmed under groningsfasen samt genom avsättning på rötter och första bladet. Sedaxan och fludioxonil tas upp av kärnan under behandlingsprocessen och groningen vilket skyddar mot smitta i och på fröet och ger systemisk skydd. Vibrance® Duo skyddar därvid den unga groddplantan.

Vibrance® Duo stimulerar rottillväxt och ökar antalet rötter, samt ökar rodvolumen.

Mot svampsjukdomar i odlingar av korn, vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.

Endast för betning vid sluten anläggning. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)