Tocalis - Ogräsmedel | Syngenta

You are here

Tocalis brandbanner

Tocalis

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Ogräsmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5607
Förpackningsstorlek: 
1 kg.
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Triketone
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Systemisk

Additiv måste tillsättas sprutvätskan för att uppnå den förväntade effekten. Tocalis® är en kombinerad jord och bladherbicid. Den aktiva substansen mesotrion tas primärt upp genom bladen men även i någon utsträckning via rötterna. Det betyder att ogräs som kommer upp efter behandling också bekämpas.

Mesotrion transporteras systemiskt i plantan och verkar genom att förhindra bildningen av klorofyll. Första symptom på ogräsen ses efter 5-7 dagar genom att ogräsplantan bleknar. Därefter dör ogräset ca 14 dagar efter behandlingen. Den bästa och snabbaste effekten uppnås vid klimatiska förhållanden som ger god tillväxt av ogräset.

Vattenmängd

Rekommenderad vattenmängd är 200-300 l/ha. Högst vattenmängd bör väljas vid stora ogräs, samt vid sena behandlingar, där majsen täcker ogräset.

  • Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)