Tips inför ogräs och tillväxtreglering och inte riskera att skada grödan

Nyhet - Växtskydd
grön mark- elatus era

Svårt att komma ut med sprutan i år?  Vädret har minst sagt satt käppar i hjulen och det har varit svårt att hitta bra behandlingstillfällen på många håll runt om i landet. Det innebär att tidpunkten för både tillväxtreglering och ogräsbehandling har flyttats framåt i förhållande till grödornas utveckling.  

Här kommer tips för dig som trots senare behandlingstidpunkt än planerat vill kunna både bekämpa gräsogräs och förhindra liggsäd utan att behöva köra flera gånger eller riskera skador på grödan

Välj rätt tillväxtregleringsmedel i förhållande till grödans utvecklingsstadie

  • Planerar du att tillväxtreglera i år, eller hur du ska lägga din strategi nu, kan du testa inspire- det digitala tillväxtregleringsvertyget. Där kan du beräkna risken för liggsäd och få en rekommendation för ditt höstvetefält. Prova här
  • Tillväxtregleringsprodukten moddus start har ett brett behandlingsfönster och kan användas med gott resultat redan från sena bestockningsstadier fram till strax före axgång i höstvete. Om din gröda har passerat stadie 32 ska du inte längre använda Cycocel Plus eller Stabilan, varken ensamt eller i blandning med MODDUS Start.

Vi rekommenderar användning av 0,2 – 0,3 liter MODDUS Start per hektar för att förhindra liggsäd.