Ortiva Top - Svampmedel | Syngenta

You are here

Ortiva Top logobanner

Ortiva Top

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5423
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
QoI
Triazole
Resistensgrupp: 
FRAC grupp 11
FRAC grupp 3
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk
Translaminär

Azoxystrobin är et bredverkande svampmedel med primärt förebyggande effekt, men har också en antisporulerende effekt på vissa svampsjukdommar. Azoxystrobin verker systemiskt i plantan, men har också en bladgennomträngande (translaminär) effekt. Der är aktivt mot patogener från Deuteromycetes, Basidomycetes, Ascomycetes och Oomycetes. Azoxystrobin inhiberar tillväxt och utveckling av svampsporer och används därför bäst vid begynnande angrepp. Ämnet inhiberar också myceliets tillväxt och utveckling.

Difenoconazol är en bredverkande systemisk triazol (svampmedel) med långvarig förebyggande och kurativ effekt. Ämnet är aktivt mot patogener från deuteromycetes, basidomycetes och ascomycetes.

För användning mot svampangrepp i odlingar av morötter, palsternacka, äkta haverrot, pepparrot, persiljerot, rotsellereri på friland och gurka och hallon i växthus. 

Regnfasthet

2 timar

  • Nödtelefonnr: Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)