Kayak - Svampmedel | Syngenta

You are here

Kayak

Senast uppdaterad:
08.09.2021

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
nr 4980
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Anilinone-pyrimidine
Resistensgrupp: 
Grupp D1
FRAC kod 9
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Förebyggande och kurativt preparat mot de viktigaste svampsjukdomarna i korn såsom mjöldagg, kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn.

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

150-400 l/ha

Regnfasthet

2 timmar

  • 020-99 60 00