QUADRIS

Senast uppdaterad:

Svampmedel

Förpackningsstorlek:
5 l
Aktiv substans:
250 g/l (22,9% w/w)
Azoxystrobin
Kemisk grupp:
QoI
Resistensgrupp:
FRAC kod C3
Formulering:
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt:
Systemisk