You are here

Share page with AddThis
Elatus Era logo banner

Elatus Era

senast uppdaterad:
12.01.2018

Svampmedel

Växtskydd

Authorisation Number: 
5321
Förpackningsstorlek: 
5 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
SDHI
Triazole
Resistensgrupp: 
Grupp C2, "FRAC kod 7
Grupp G1, "FRAC kod 3
Formulering: 
Emulgerbart koncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk

Elatus™ Era innehåller de aktiva substanserna bensovindiflupyr och protiokonazol som har två olika verkningsmekanismer. Bensovindiflupyr (Solatenol™) tillhör gruppen SDHI-fungicider, vilka inhiberar Complex II-respirationen. Solatenol™ verkar förebyggande. Solatenol™ fördelas jämnt mellan bladyta, vaxlager och bladvävnad. Denna fördelning och den höga molekylära aktiviteten gör att Solatenol™ ger en effektiv sjukdomskontroll. Protiokonazol tillhör gruppen triazoler och verkar systemiskt, med både preventiv och kurativ effekt.

Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg och rågvete.

Sprutteknik

Bomspruta

Vattenmängd

100-400 l/ha

Regnfasthet

1 timme

  • 020-99 60 00