Varje skörd är starten på en ny

Vad är herbicidresistens?

Herbicidresistens är en medfödd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset.  

Det är en förändring i ogräspopulationen, vilket gör att det bekämpningsmedlet som tidigare fungerat inte längre har samma effekt. 

Det finns två olika typer av resistens: 

METABOLISK RESISTENS – en förmåga som ogräset utvecklar som till exempel innebär att ogräset bryter ner ogräsmedlet snabbare eller förhindrar att medlet tas upp i växten. Resistensutbyggnaden sker stegvis och processen är långsam. 

TARGET SITE RESISTENS – betyder att det förändrar målenzymet i varje ogräsplanta, därmed förändras ogräset väldigt fort. Man kan snabbt se en stor skillnad på icke-resistenta och resistenta enskilda plantor i ogräspopulationen. 

Vissa ogräsmedel är mer känsliga för den ena typen av resistens, medan andra medel är mer känsliga för den andra. Men vad båda typer av resistens har gemensamt är att det sker en förändring från normalt ogräs till ett resistent ogräs – och det är något man som lantbrukare absolut vill undvika. 

Upprepad användning av ogräsmedel, utan att implementera rätt strategi, kan leda till att ogräsmedlet blir mindre effektivt och att ogräset bygger upp en resistens. Till slut tappar medlet all effekt och ogräset kan spridas fritt. 

Varför är det_sa viktigt att ha en strategi mot resistens

Varför är det så viktigt att ha en strategi mot resistens?

För att undvika resistens är det viktigt att du tänker på att bygga upp en stark och fungerande strategi, som håller fältet fritt från ogräs både på kort och lång sikt.

HUR SER JAG RESISTENS?

● Du hittar levande plantor bredvid döda plantor av samma sort. 

● Effekten av ett ogräsmedel försämras med tiden, utöver vad som kan förklaras av naturliga variationer. 

Infoblad - så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

God och säker sprutteknik

Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Varför är det bra att kombinera olika verkningssätt? 

För att fördröja utvecklingen av resistens är det viktigt att se över sin ogrässtrategi. Och ett sätt att fördröja resistensutvecklingen är att blanda och växla mellan olika produkter med olika verkningsmekanismer genom sin växtföljd. 

När det gäller problem med resistenta gräsogräs har vi på Syngenta gjort det extra enkelt för dig att kombinera olika verkningssätt vid ogräsbekämpning i vete, råg och rågvete på våren. Vi har nämligen utvecklat AVOXA, som med sina två kraftfulla aktiva substanser kombinerar de två verkningssätten ACCase-hämmare och ALS-hämmare i en och samma produkt. Det innebär att du i nästan alla lägen får en mer uthållig ogrässtrategi genom förbättrade anti-resistensegenskaper mot gräsogräs, jämfört med om någon av de aktiva substanserna används var för sig så som de gjort i tidigare marknadsstandarder. Detta gäller för samtliga gräsogräs där de båda aktiva substanserna har överlappande effekt såsom renkavle, åkerven, rajgräs, flyghavre med flera. 

Både ACCase-hämmare och ALS-hämmare har ungefär samma inneboende resistensrisk. Men genom att kombinera dem i en produkt minskar man risken för att det enskilda ogräset ska bygga upp en resistens mot det ena verkningssättet. Man gör det alltså svårare för ogräset att anpassa sig och minimerar därmed risken att bygga upp resistens.

Frågor och svar om ogräsresistens

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

AXIAL one banner

Mot både gräsogräs och örtogräs

AXIAL One - effektiv mot gräsogräs och örtogräs

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare