Syngenta kommer att investera 2 miljarder dollar i hållbar innovation och sätta nya mål för framtiden

Pressmeddelanden
Infografik

• Under en femårsperiod kommer Syngenta att investera 2 miljarder dollar i nya innovativa lösningar för att hjälpa jordbruket att bli mer hållbart.

• Enligt Syngenta VD Erik Fyrwald är målet att leverera två nya innovativa lösningar till jordbrukssektorn varje år  på Sustainability Summit i New York.

• Syngenta kommer att minska koldioxidutsläpp med 50 procent och därmed bidra till de mål som fastställts för Parisavtalet.


Syngenta kommer att investera 2 miljarder dollar under en femårsperiod. Syftet med investeringen är att stödja jordbrukssektorn så att den kan möta de ökande utmaningar som klimatförändringarna innebär. Investeringen kommer också att stödja Syngentas nya hållbarhetsmål, som förväntas resultera i minst två nya lösningar per år. Fokusområdena kommer att vara att minska jordbrukets miljöpåverkan och att bidra till att livsmedelsproduktionen blir mer hållbar.

Syngenta VD Erik Fyrwald meddelar att investeringen för att utveckla ökad hållbarhet inom jordbruket också måste matchas med 2030-målet att minska Syngentas CO2-konsumtion med 50 procent. Minskningsmålet på 50% stöder också klimatmålen i Parisavtalet. Initiativet Science Based Targets (SBTi) kommer att användas som ett utvärderingsverktyg.

"Med globala ansträngningar går nu jordbruket klimatförändringarna tillmötes", säger Fyrwald.
"För att möta våra gemensamma utmaningar med klimatförändringar och minskande biologisk mångfald är Syngenta engagerade i att hitta både säkrare och bättre lösningar för jordbruk genom att främja innovation."

"Det här är inte bara tomma ord", säger Erik Fyrwald, "Handling kommer att stå i fokus för Syngenta, och det för att hjälpa jordbrukare att hantera klimatförändringar och minska branschens växthusgasutsläpp."

2 miljarder dollar kommer öronmärkta att gå till initiativ som kan bidra till jordbruket med nya banbrytande tekniker som kan skapa tydliga fördelar för lantbrukare, samhällen och naturen. Det måste vara initiativ som kan öppna för en hållbar förändring i jordbruket. Exempel inkluderar: Att förbättra markanvändningen, förbättra markens fertilitet och integrerad skadedjurshantering.

Genom flera års samarbete med The Nature Conservancy har Syngenta utvecklat strategier som kan identifiera och testa nya innovationer och tekniker för huruvida de kommer att gynna jordbrukarna och om de kommer att bidra positivt till naturen. Samarbetet strävar efter att skapa resultat som ger frisk och odlingsbar mark, resursoptimering och livsmiljöskydd i jordbruksområden världen över.

Verkställande direktör för naturvården, Sally Jewell, kommenterar:
”Att uppnå skyddet av naturen på en så hög nivå kräver att den privata sektorn tar mer ansvar. Många företag har blivit medvetna om både den förestående klimatförändringen och fördelarna med att investera i hållbarhet. Syngentas investering är ett viktigt steg mot en framtid som är mer hållbar för både människor och natur. ” 

Cynthia Cummis, VD för den privata sektorn klimatreducering vid World Resources Institute (en partner för initiativet Science Based Targets), säger: ”Vi är glada över att Syngenta har fått sitt  50-procentiga reduktionsmål för Science Based Targets-initiativet validerat. Inom jordbrukssektorn är ledarskap avgörande i kampen mot klimatförändringar. Genom att sätta upp dessa mål har Syngenta rätt kurs för framtidssäker tillväxt. ”

Om Syngenta

Syngenta är ett av världens ledande jordbruksföretag med 28 000 anställda i över 90 länder. Vi säljer växtskyddsmedel och frön till jordbruket. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för jordbruk, trädgårdsodling, frukt- och bärodling samt skogsbruk som kontrollerar svampsjukdomar, ogräs och skadedjur. I Syngenta gör vi vad vi kan för att hjälpa världens lantbrukare att producera mer utifrån färre resurser - vilket innebär större effektivitet utan att det sker på bekostnad av miljön. Det är genom denna filosofi Syngenta utvecklar sina produkter. Läs mer om Syngenta: www.syngenta.com

Läs mer om FFA och tillgång till bildmaterial: https://www.forumforagriculture.com/

Ytterligare information kontakta: 
Carina Christine Skovmøller
Tel +45 61 55 70 21
E-post: [email protected]